Dokumentacja 2024

Domyślna grafika

- Regulamin konkursu - aktualizacja

- Regulamin konkursu

- Deklaracja współpracy

- Karta monitoringu i karta kontroli

- Formularz wniosku

- Formularz wniosku - pomoc kontekstowa

- Karta oceny formalnej

- Karty oceny merytorycznej

- Wzory umów

- Sprawozdanie

- Opis dokumentu księgowego

- Porozumienie

- Ewidencja czasu pracy wolontariusza

- Wzór umowy cywilno-prawnej

- Oświadczenia


Source URL: https://mikrodotacje.ndsfund.org/strona/647-dokumentacja-2024