Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Dodane przez ndsfund - pon., 19/07/2021 - 18:00

Kategoria

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

Nabór trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godziny 20:00

Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:

  • Poprawę samoorganizacji społecznej.
  • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2023 roku i skierowany do:

  • młodych organizacji pozarządowych,
  • kół gospodyń wiejskich,
  • grup nieformalnych,
  • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: łobeskiego, drawskiego, świdwińskiego, wałeckiego i szczecineckiego.

 

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora znajdującego się na stronie:

Generator wniosków

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
MOB.: +48 533 335 443
mikrodotacje@ndsfund.org