Animacja

WSPARCIE ANIMACYJNE W RAMACH PROJEKTU
„MIKRODOTACJE , LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  2021-2023”
OBEJMUJE:

 
  • Organizowanie spotkań animacyjnych w formie warsztatów partycypacyjnych
  • Zapoznawanie uczestników spotkań z dobrymi praktykami (przykładowymi małymi projektami zrealizowanymi w regionie w podobnych inicjatywach)
  • Indywidualne konsultacje z przyszłymi Wnioskodawcami/ Realizatorami
  • Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych
  • Wsparcie w efektywnym wydatkowaniu środków oraz rozliczaniu mikrodotacji

 

CEL ANIMACJI LOKALNEJ:

 
  • Przygotowanie liderów społeczności lokalnych do identyfikacji inicjatyw oddolnych
  • Przygotowanie społeczności lokalnych do samodzielnego podejmowania i realizowania działań w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023"

 

Animatorzy:

Animator tel. 533 335 443 mikrodotacje@ndsfund.org
Animator tel. 533 399 022  mikrodotacje@ndsfund.org