01.03.2023r. rusza nabór wniosków na rok 2023

Dodane przez ndsfund - śr., 01/03/2023 - 09:06

Kategoria

NABÓR W ROKU 2023 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Termin naboru - 01.03.2023 - 31.03.2023, godz. 20:00

Termin oceny - 01.04.2023 - 14.04.2023

Termin realizacji - 01.05.2023 - 15.11.2023

Projekt MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” realizowany jest w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

Mikrodotacje zostaną przyznane zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), Środki na mikrodotacje pochodzą z Programu NOWEFIO na lata 2021–2030 – Priorytet 1.

 

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 256 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 280 000,00 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 48 przyznane zostanie grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskujących bez Patrona. Środki wskazane powyżej dzielona są pomiędzy Operatorów 4 subregionów, które ogłaszają konkursy na swoim terenie.

 

Operatorzy realizujący projekt obsługują poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów, zgodnie z poniższym podziałem:

  1. Fundacja Nauka dla Środowiska: powiaty: wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski;
  2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES: M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki;
  3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.: M. Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki;
  4. Fundacja Pod Aniołem: powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński.

 

 

Projekt, który w założeniach wniosku aplikacyjnego Wnioskodawcy ma być realizowany w roku 2023 należy zakończyć maksymalnie do 15 listopada 2023 r. Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu terminu realizacji. Minimalna długość realizacji projektu wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.